Kollation

Colationare

• compararea unor texte traduse cu originalul lor pentru verificarea traducerii, diferenţele si asemănările